Konkluzja


Image: '065/365: Show us your smile!
http://www.flickr.com/photos/25178143@N04/2765083201
Found on flickrcc.net

Pogłębiliście swoją wiedzę na temat zagrożeń, głównie cyberprzemocy w Internecie, dowiedzieliście się jakie są odczucia ludzi pokrzywdzonych oraz poznaliście sposoby obrony przed nienawiścią w sieci. Mamy nadzieję, że tą wiedzę i zasady netykiety będziecie umieli zastosować  w praktyce, a także w razie potrzeby powiadomicie o tym innych. Dzięki temu będziecie świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami sieci.
Internet ciągle się rozprzestrzenia, pojawiają się w nim nowe pomysły i możliwości: zarówno te dobre, jak i niosące zło. Regularnie odwiedzajcie strony poświęcone bezpieczeństwu w Internecie i ostrożnie korzystajcie z jego dobrodziejstw.