Proces

OTO WASZE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA

Podzielicie się na cztery, równe grupy, jeżeli się nie dogadacie w kwestii tematu - losuje lider Waszej grupy: 

I Specjaliści od netykiety 

Wcielicie się w rolę ekspertów ds. bezpieczeństwa internetowego. Waszym zadaniem będzie zebranie najważniejszych informacji na temat zagrożeń związanych z Internetem, a szczególnie Cyber przemocą i opracowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Następnie stworzycie na ten temat prezentację w programie PowerPoint dla pozostałych grup. Macie na to zadanie tydzień. ( będziecie pracować na godzinie wychowawczej oraz na zajęciach komputerowych)Zasady powinny być zwięzłe oraz tak sformułowane, aby można je było łatwo zapamiętać. Ilość slajdów jest dowolna, proponujemy , aby jedna zasada zajmowała jeden slajd. Mogą być opatrzone obrazkami ( pamiętajcie jednak o prawie autorskim!) 

II Poeci, literaci 

Opracujecie w programie Microsoft Word tekst scenki teatralnej w której udział wezmą ofiara, oprawca oraz inne , według Waszego pomysłu osoby. Dodatkowo napiszecie drugi tekst przedstawiający profil osoby pokrzywdzonej oraz oprawcy i  doznania, przeżycia, refleksje każdej z nich podczas rozgrywanej sceny. Dotyczyć ma ona Cyber przemocy.   W Waszych tekstach wskażcie koniecznie do kogo po pomoc może udać się ofiara. Opracujecie także hasło do plakatu plastyków na temat Cyber hate. Macie na te zadania  tydzień. ( tak jak pozostałe grupy praca na godzinie wychowawczej oraz zajęciach komputerowych) Swoją prace musicie przekazać grupie III, aby na jej podstawie mogła przygotować się do wystąpienia, zaś hasło grupie IV, która tworzy plakat. 

III Aktorzy, dramaturdzy,  projektant scenografii oraz kamerzysta

Wy spróbujecie odegrać scenariusz poetów i literatów, sami rozdzielicie swoje role i zadania (aktorzy, scenarzysta i kamerzysta). Liczy się autentyczność, przekonywująca gra, wczucie się w odgrywane postacie. Ważny jest bardzo właściwy dobór rekwizytów oraz scenografia, którą przygotujecie samodzielnie. Możecie także  korzystać z materiałów i rzeczy zgromadzonych w świetlicowym schowku oraz  zorganizować własne. Przedstawienie filmuje kamerzysta ( można użyć do tego profesjonalnej kamery jeśli taką macie lub też z telefonu komórkowego, pamiętając jednak o tym, aby był to film w miarę dobrej jakości) Powinien powstać około 15 minutowy film który następnie w programie PowerPoint opatrzycie tytułem, umieścicie tam też informacje o osobach z Waszej grupy i ich roli . Macie na te zadania  tydzień ( praca na godzinie wychowawczej i na zajęciach komputerowych,lub na dodatkowych godzinach świetlicowych )

IV Plastycy i graficy 

Plastycy tworzą plakat w programie Power Point, umieszczając w nim także hasło poetów, jednocześnie w tym samym programie, jednak  w nowym dokumencie projektujecie zakładkę na stronę szkoły dotyczącą zagadnień Cyber hate oraz netykiety. Pamiętajcie o tym aby treści zawarte w zakładce były niezbyt długie, jednak interesujące. Warto dodać tez interesująca grafikę  pamiętając o prawach autorskich! Projektując zakładkę możecie po uzgodnieniu z pozostałymi grupami wykorzystać ich prace, a mianowicie: prezentację specjalistów od netykiety oraz filmik z przedstawienia aktorów. Na wykonanie zadania macie kolejny tydzień ( praca na godzinie wychowawczej oraz zajęciach komputerowych)

Będziecie pracować nad tym zadaniem w czasie wolnych godzin pod moja opieką- wypadają 4 oraz na 4 godzinach z edukacji informatycznej. Liczę na to, że zmieścicie się w tym czasie do dyspozycji jeśli w wolnych chwilach omówicie plan i działanie w Waszych grupach.Efekty swojej pracy zaprezentujecie kolejno grupami na lekcjach pod koniec  miesiąca. 
Wystąpienia grup nie przekraczają 20 min.